πατημασιά (патимасьа) ουσ θ. топтание, вьггаптывние, шаг, след.


πατημασιά (патимасьа) ουσ θ. топтание, вьггаптывние, шаг, след.
[патитири] ουσ. о. виноградный пресс, давильня,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.